NL
FR

Onder het beschermheerschap van Z.M. de Koning. Aangezien de uitvinding van de kruisboog niet precies te dateren is, kunnen wij niet zeggen wanneer de schuttersgilde van Sint-Joris opgericht werd. Historici plaatsen het ontstaan ervan in de 12de eeuw. De broeders van Sint-Joris van Kortrijk zouden graaf Robert vergezeld hebben op Kruistocht als lijfwachters en zouden hun vlaggen gehesen hebben op de muren van Jeruzalem. Ze droegen een kruisboog. Dit was in die tijd een vreselijk wapen dat men met de voet moest opspannen. Het werd dan ook vaak voetboog genoemd. Gezien dit wapen zwaar was , had men de hulp van een dienaar nodig om die boog op de schouder te hijsen. De pijl ontwikkelde een enorme kracht bij het ontspannen zodat hij de beste harnassen kon doorboren.

 

Dit is de Raad van Bestuur van de vennootschap. Die bestaat uit 9 leden waarvan 6 verkozen worden door de Actieve Leden voor een periode van 6 jaar en 3 worden voorgesteld door hun sectie en hun benoeming word bevestigd door de Actieve Leden voor 2 jaar. De ‘Serment’ vergadert 8 maal per jaar.

Dit is de wetgevende macht. Het omvat maximum 35 leden et werkt net als een Algemene Vergadering van een Naamloze Vennootschap. Die leden, destijds ‘confrères actifs’ worden nu ‘membres actifs’ genoemd. Ze worden voor 6 jaar benoemd en kunnen herverkozen worden. De Assemblée Délibérante heeft twee maal per jaar plaats. De eerste vergadering moet ten laatste eind februari plaats vinden.

Saint-Georges News

© 2019, website powered by Twizzit.com